Cases

De verspreiding van aerosolen door binnenruimtes is grotendeels afhankelijk van de ventilatie en de inrichting. VentiScan biedt de mogelijkheid om de gehele binnenruimte te modelleren zodat deze beide effecten kunnen worden geanalyseerd. Aan de hand van de analyse kunnen mogelijke verbeteringen aan de binnenruimte worden bepaald.

Lokaal onvoldoende ventilatie

Bij onvoldoende ventilatie is het mogelijk dat aerosolen op bepaalde plekken in de ruimte blijven hangen, waardoor mogelijk kritische concentraties bereikt kunnen worden. Het is mogelijk dat mensen blootgesteld worden aan deze hoge concentraties wanneer deze ‘dead zones’ zich bevinden in de buurt van werkplekken of andere plekken waar mensen zich voor langere tijd bevinden.

Dead zones worden geïdentificeerd aan de hand van drie manieren:

  1. Plekken waar de stromingssnelheid nagenoeg 0 is
  2. Locaties waar de lucht na lange tijd een beperkte verversing heeft doorgemaakt.
  3. Plekken waar de gemiddelde leeftijd van de lucht relatief hoog is.
Met kleuren wordt de leeftijd van de lucht in een kantoorruimte weergegeven.
De gekleurde wolken geven aan hoe lang lucht blijft hangen. De rode wolk geeft hier dus een 'dode zone' aan waar lucht bijna niet ververst wordt.
De luchtstroom kan door verkeerde plaatsing van afzuigpunten van de ventilatie een luchtstroom creeëren waarbij één persoon constant in de adem van een buurman zit.
De persoon bij het raam zit in een constante stroom lucht, uitgestoten door de buurman.

Riskante luchtstromingen

Riskante luchtstromingen kunnen altijd ontstaan of een ruimte nou goed geventileerd is of niet. Een riskante luchtstroom is een luchtstroom die altijd langs meerdere personen gaat. Hierbij ondervindt een persoon een constante blootstelling aan de adem van een andere persoon. De concentratie aerosolen in deze luchtstroom kan zeer laag zijn, maar door de lengte van blootstelling is het mogelijk dat de absolute hoeveelheid toch significant is.

Riskante luchtstromingen worden geïdentificeerd door de adem van personen in de ruimte te volgen. Wanneer een hoge concentratie van deze adem bij een ander persoon wordt waargenomen, is er sprake van een riskante luchtstroom.

Aanpassingen aan de binnenruimte

Wanneer de dead zones en riskante luchtstromingen zijn geïdentificeerd worden, in samenspraak, mogelijke aanpassingen aan de binnenruimte voorgesteld. Mogelijk aanpassingen kunnen zijn:

  • Het aanpassen van de ventilatie configuratie of instellingen
  • Het verplaatsen, weghalen of toevoegen van elementen in de inrichting.
  • Een andere configuratie van zit- of werkplekken.
De luchtstromen in een binnenruimte waar meerdere mensen uitademen. De adem van verschillende mensen is in verschillende kleuren weergegeven.
In de huidige situatie was een grote verspreiding van adem te zien, waarbij de groene stroom een risicovolle stroming is.
De luchtstromen in een binnenruimte waar meerdere mensen uitademen. De adem van verschillende mensen is in verschillende kleuren weergegeven. De verspreiding van aerosolen is hier sterk vermindert door de instellingen van de ventilatie te veranderen.
In de geoptimaliseerde situatie is de instelling van de ventilatie veranderd, waardoor de adem lokaler blijft en sneller wordt afgezogen.